Man met kruiwagen afvalReggae Geel is het grootste Reggae festival van  België. Het festival brengt een immens divers publiek samen op een prachtige locatie. Om als organisator elk jaar weer een festival als deze te kunnen brengen geeft een onbeschrijfelijk gevoel. Het is hard werk.  We denken, schrijven, vloeken , proberen, maken fouten, leren, experimenteren, … maar eenmaal je de kans krijgt om van op het podium het resultaat van alle inspanningen te bewonderen schieten woorden te kort en begrijp je Bob Marley maar al te goed: “Let’s get together and feel allright.”

 

De bouwstenen van ons beleid

Activeren

Een festival kan niet zonder een milieubeleid. We proberen sinds enige jaren een ecologisch verantwoord beleid voor het festival te realiseren. Er komt veel bij kijken want afval is overal.  Het heeft enige edities nodig gehad om het een richting te geven. Het Reggae festival steekt een grote hap van het budget in het milieubeleid en we hopen dat dit voor de bezoekers ook merkbaar is en aanzet tot actie. Een milieubeleid werkt niet zonder participatie en betrokkenheid van iedereen.

Enkele voorbeelden:

Op het festivalterrein zijn een aantal inzamelpunten waar je voor 40 bekers of pmd-flesjes een gadget of drankbon kan verdienen. Verder willen we de bezoekers stimuleren met het openbaar vervoer te komen door de pendeldienst gratis aan te bieden. Voor de fietsers die ook komen camperen voorzien we een waardebon van de Oxfam Wereldwinkels.

Er is een flyer verbod op het festivalterrein.

Signaliseren en sensibiliseren

Dit jaar zetten we meer in op signalisatie en sensibilisatie.  Door signalisatie en sensibilisatie hopen we meer mensen te bereiken. Bezoekers kunnen bijdragen door het afval te beperken, in te zamelen en gebruik te maken van alle containers en vuilzakken die ter beschikking worden gesteld.

Onze Ecoteams

Ons milieubeleid is weinig waard zonder het harde werk van onze ecoteams. Zij zetten zich elk jaar opnieuw in om het terrein te onderhouden. Van het prikken van afval tot het vervangen  van vuilzakken. Door hun uitstraling en motivatie zenden zij ook een boodschap uit naar de festivalgangers: “ Keep it clean, think Green”. Met de vergoeding die zij krijgen kunnen zij hun eigen werking optimaliseren en versterken.

 Centrum Harmonie VZW  Geel:

“Werken op Reggae Geel is zwaar werk maar we kijken er elk jaar weer naar uit. We komen in contact met alle soorten mensen en worden geapprecieerd. Reggae Geel is voor ons een weekend team building. We kijken erg uit naar de nieuwe editie.”

Milieubewust opbouwen

Ook tijdens de opbouwweek proberen we de afvalberg te beperken. Alle opbouwers krijgen borden en bestek die nadien weer afgewassen wordt door een afwasploeg. Er wordt gebruik gemaakt van Ecover producten voor de afwas. Tijdens de opbouw worden er wisselbekers voorzien de helpers en alle drank komt uit glazen flessen.

Selectieve inzameling

Backstage proberen we zo goed mogelijk afvalstromen gescheiden te houden. Door de diverse locaties en de differentiatie in afvalstromen is dit niet evident. Dit jaar proberen we te werken met kleurencodes voor containers. Elke afvalstroom krijgt een aparte kleur. Voor de zones waar veel afval vrijkomt  maken we containerparken. Door betere signalisatie hopen we meer afvalstromen apart te kunnen wegvoeren. De afvalstromen die we backstage gescheiden houden zijn: PMD, PK, restafval, bekers en glas. Door bekers en PMD binnen te brengen dragen de bezoekers bij aan dit proces.

40 bekers/ PMD is een gadget of drankbon.

Standhouders

Elke standhouder betaalt een waarborg voor zijn stand te kunnen zetten op het festivalterrein. Deze waarborg is ter ondersteuning van ons beleid. Indien ze na het festival het terrein vuil achterlaten wordt hun waarborg behouden voor het verwerken  van het afval die zij achterlaten.

 

Nieuw!

Binnenkort lanceren we een facebookpagina voor onze campagne wat te promoten. Onder de slogan “Think Green, Keep it clean” proberen we op voorhand bezoekers al te informeren over onze aanpak. De pagine wordt ook gekoppeld aan de site van Reggae Geel.

Ook op de camping wordt sinds dit jaar een degelijk beleid gevoerd! Iedere kampeerder krijgt een vuilniszak die men op de camping kan gebruiken. Ook de vuilbakken zullen op regelmatige basis geledigd worden door een opkuisploeg.

Gezien de uitbreiding van het festivalterrein gaan we Ecozones voorzien van waaruit onze ecoteams gaan werken. Deze ecozones zullen duidelijk zichtbaar zijn.

In één van die zones vind je inzamelpunten terug voor het binnenbrengen van de bekers en PMD. Dit heeft al enkele jaren succes dankzij de medewerking  van Kringloopwinkel. Nieuw is dat Fost Plus komt met extra animatie rond het ecobeleid. Zij zullen bewijzen dat inzamelen ook fun kan zijn.

Reggae Geel heeft al expertise kunnen opbouwen dankzij de steun van Ecofest en Beco. Dit jaar hebben we het genoegen te kunnen samenwerken met IOK, Fost Plus en de Stad Geel die mee het  milieubeleid zullen ondersteunen. Door deze samenwerking hopen ons milieubeleid te kunnen versterken en een sterker signaal te sturen naar alle bezoekers en medewerkers van het Reggae Geel festival.

 

Toekomstmuziek

Wij hopen dat al deze acties een goede aanzet geven voor 2013 en de toekomst. De afvalberg beperken,selectieve inzameling, signaliseren, sensibiliseren en activeren vormen de hoeksteken van ons beleid. We danken alle medewerkers en alle festivalgangers voor hun inzet en wensen jullie alvast een schitterende editie toe.