Visie

Reggae Geel is een tweedaags muziekfestival in de Vlaamse Kempen dat in 2019 éénenveertig jaar bestaat.

Het festival richt zich met name op het muziekgenre Reggae. Alle stromingen uit de Jamaicaanse muziekcultuur komen aan bod op de vier podia die het festival biedt. Deze stromingen vallen onder te verdelen in de volgende: Ska, Rocksteady, Dub, Roots en Dancehall. Zowel nieuwe stromingen als oude onderschatte parels en onbekend talent krijgen een podium op Reggae Geel. Live-optredens worden afgewisseld met de typisch Jamaicaanse soundsystemcultuur en zorgen elk jaar weer voor een divers aanbod op het tweedaagse festival.

Reggae Geel programmeert vernieuwend en vervult een pioniersrol door steeds weer nieuwe ontwikkelingen op Jamaica te integreren in het muziekaanbod, waarbij een evenwichtige balans bestaat tussen een commercieel en niet commercieel aanbod. Naast muziek als kunstvorm zet het festival in op beleving en biedt het een groot cultureel aanbod als visuele kunst, straatkunst, nyabinghi, workshops, poëzie en film.

Wij geloven dat kunst een wezenlijk en onmisbaar bestanddeel van het leven vormt of zou moeten vormen. Om haar intrinsieke kracht en waarde als ‘kunst om de kunst’, maar ook omdat kunst mens- en wereldbeelden kan tonen die onze blik veranderen en verrijken. Daarom streeft Reggae Geel ernaar entree- en consumptieprijzen zo laag mogelijk te houden. Zo kan het festival bezocht kan worden door iedereen. Reggae Geel biedt niet alleen laagdrempeligheid op financieel vlak, maar ook qua sfeer en regelgeving. Reggae Geel creëert een ongedwongen sfeer waarbij iedereen kan genieten van het culturele aanbod.

Belangrijke waarden als Openheid, Respect, Gelijkwaardigheid, Duurzaamheid en Gastvrijheid zijn essentiële pijlers binnen de organisatie. Het festival van kleur, waar iedereen mag zijn wie hij of zij is, ongeacht kleur, afkomst, geaardheid, gender of geloof. Reggae Geel is maatschappijkritisch en wil een tegenwicht vormen voor de verzuring van de maatschappij en het toenemende individualisme. Middels muziek wil het festival mensen bereiken en ze een “Feel Good” ervaring bieden waarmee een stapje gemaakt wordt naar een meer verdraagzamere samenleving. Tevens mag het festival zich ook een van de meest groene festivals van Vlaanderen noemen.

Reggae Geel is en blijft een ‘grassroots’ festival. Het festival wordt van onderen uit bestuurd en blijft vooral een festival voor en door vrijwilligers. Het inhuren van betaalde beroepskrachten wordt tot een uiterst minimum beperkt. Op deze wijze slaagt het festival erin de toegangsprijzen democratisch te houden en een groter publiek te verwelkomen.

De doelstelling die Reggae Geel zich steeds vooropgesteld heeft is kansen geven aan mensen die het net iets moeilijker hebben. Deze doelstelling wordt onder andere gerealiseerd door tientallen organisaties vanuit de socioculturele sector, jeugdbewegingen, de zorgsector en vluchtelingenopvang mee te laten werken aan het festival. Deze organisaties leveren de meer dan 2000 vrijwilligers aan zonder wie Reggae Geel niet mogelijk zou zijn. In ruil daarvoor krijgen deze organisaties van Reggae Geel een financiële vergoeding. Op deze wijze draagt Reggae Geel bij aan een betere verdraagzame maatschappij en blijft het ook een festival door en voor en vooral van ons allen.

Reggae Geel: het festival voor iedereen, soms tegendraads, maar steeds met het doel een bijdrage te leveren om de wereld tot een betere plek te maken. Reggae Geel gaat vaak zijn eigen weg, zonder de mensen om zich heen uit het oog te verliezen. Reggae Geel is multicultureel en staat open voor alle ideeën en opvattingen, maar Reggae Geel zal het nooit nalaten de discussie aan te gaan indien deze opvattingen niet binnen onze waarden van respect en verdraagzaamheid passen. En alleen daarom al is Reggae Geel uniek.

One love, One heart, One aim, One destiny!