Rules and procedures

Hoewel het gebruik van illegale drugs veel voorkomt op festivals en events, blijft het bezit ervan strafbaar. De politie is aanwezig op en rond het festivalterrein en zal optreden in geval van openlijk druggebruik/-bezit.

In samenwerking met het parket werd overeengekomen dat festivalbezoekers die aangetroffen worden in het bezit van illegale drugs, de procedure van de onmiddellijke minnelijke schikking doorlopen.

  1. De illegale drugs worden in beslag genomen.
  2. De bezoeker betaalt een geldboete per drug die gevonden wordt (cannabis 75€, alle andere illegale drugs 150€/product. De boete bedraagt maximum 600€ en dient onmiddellijk betaald te worden via Bancontact. Indien je de boete betaalt, volgt er geen strafrechtelijke procedure, en de feiten worden niet vermeld op je strafblad.
  3. Bij grote hoeveelheden wordt een strafrechtelijke procedure opgestart voor dealen.