Drugsbeleid Reggae Geel

Ondanks ontradende boodschappen en acties blijft het gebruik van illegale drugs een realiteit op festivals. Het gebruik van illegale drugs is nochtans riskant en kan nefaste gevolgen hebben voor zowel de festivalbezoekers die gebruiken als voor hun naaste omgeving. Daarom nemen wij als organisatie onze verantwoordelijkheid om jullie zo verstandig mogelijk te laten omgaan met illegale drugs.