PERS

Richtlijnen voor de aanvraag van een Pers-ticket

 • Aanvragen voor accreditatie voor Reggae Geel kunnen tot en met vrijdag 17 juli 2020 worden ingediend. Aanvragen na deze datum worden niet meer in behandeling genomen. Een toegekende accreditatie kan nog tot en met maandag 20 juli worden gewijzigd. Na deze datum wordt er niet meer over accreditaties gecorrespondeerd. Als je aanvraag goedgekeurd wordt ontvang je de documenten per email ten laatste 1 week voor de aanvang van Reggae Geel;
 • Een identiteitskaart kan gevraagd worden aan de verschillende controleposten;
 • de richtlijnen van de veiligheidseenheden dienen ten alle tijde gevolgd te worden;
 • de artiest beslist persoonlijk over zijn rechten en heeft het laatste woord over onstage en frontstage beeldmateriaal en interviews;
 • de foto's en video's mogen enkel gebruikt worden als ondersteunend beeldmateriaal wanneer u een verslag over Reggae Geel wenst te publiceren;
 • Gelieve elke publicatie te mailen naar pers@reggaegeel.com.

Gelieve uw accreditatie-aanvraag te mailen naar pers@reggaegeel.com met de volgende info: 

 1. welk soort medium, 
 2. naam media, 
 3. website, 
 4. naam journalist/editor/blogger, 
 5. foto-pass gewenst ja of nee, 
 6. GSM-nummer, 
 7. uniek e-mailadres per persmedewerker, 
 8. welke dag(en) wenst u aanwezig te zijn op Reggae Geel,
 9. Zal u op voorhand redactionele promotie maken over Reggae Geel, 
 10. Welke dag(en) zal/zullen deze publicatie(s) verschijnen?

Tip:

Accreditaties zullen sneller goedgekeurd worden als er op voorhand redactionele ruimte aan Reggae Geel 2020 besteed wordt.

Rechtenvrije foto’s

Reggae Geel heeft een eigen team van huisfotografen die voor, tijdens en na Reggae Geel foto’s gratis ter beschikking stellen voor media die een artikel over Reggae Geel publiceren. De foto’s zijn hier te vinden.

Basisregels Pers

Tenzij expliciet anders aangegeven, mogen fotografen in het bezit van een door Reggae Geel toegekende fotopers-bracelet gedurende de eerste 3 nummers van het optreden van een band of artiest ZONDER FLITS foto’s maken vanuit de speciaal daarvoor ingerichte frontstage – dit is de ruimte voor het podium.

Na de eerste 3 nummers dient de fotograaf deze area weer te verlaten. Houd steeds de ingang van de front stage in de gaten voor speciale mededelingen die daar (kunnen) hangen. Voor online media geldt dat ze, in geval van goedkeuring, gedurende het hele festival welkom zijn met 2 journalisten. Het heeft dus geen zin om voor meer journalisten en/of voor fotografen accreditaties te vragen. We waarderen het zeer als online behalve een sfeerverslag ook aankondiging/preview van Reggae Geel voorafgaande aan het evenement op de site publiceren.